Tiêu Thảo Lá Nhăn – Cryptocoryne undulata – Cryptocoryne wendtii

Độ khó: Dễ
Ánh sáng: Trung bình
Nhiệt độ: 20-28 °C
Độ cứng: Rất mềm – cứng
Độ pH: 5-8
Cấu trúc cây: Lá xếp vòng
Họ: Araceae
Chi: Cryptocoryne
Vùng: Châu Á (Sri Lanka)
Chiều rộng: 10-15 cm
Chiều cao: 10-15 cm
Tốc độ phát triển: Chậm
Mọc trên cạn: Có thể

Tiêu Thảo Lá Nhăn – Cryptocoryne undulata – Cryptocoryne wendtii