Giới thiệu thông tin cá tỳ bà bướm đốm

– Tên khoa học: Sewellia speciosa Roberts, 1998

– Chi tiết phân loại:
Bộ: Cypriniformes (bộ cá chép)
Họ: Balitoridae (họ cá chạch vây bằng)
Tên tiếng Việt khác: Cá Bám đá đốm; Cá Bướm đốm; Cá Bướm bầu; Cá Tỳ bà suối; Cá Tỳ bà đàn; Cá Chạch bám
Tên tiếng Anh khác: Spotted butterfly loach; Hillstream loach
Nguồn gốc: Nguồn cá khai thác trong tự nhiên, xuất khẩu từ năm 2006 và cũng gây được sự chú ý trên thị trường thế giới.

– Tên Tiếng Anh: Spotted sewellia

-Tên Tiếng Việt: Cá Tỳ bà bướm đốm

Giới thiệu thông tin cá tỳ bà bướm đốm