Cỏ Bốn Lá – Cỏ Bợ – Four Leaf Clover – Marsilea quadrifolia

Mức độ chăm sóc: Dễ dàng
Ánh sáng : cao
Vị trí : Trung cảnh
Điều kiện nước : 68-84 ° F, KH 3-8, pH 6,2-7,5
Tuyên truyền : Cây ngẫu nhiên, Bò, Hạt giống
Kích thước tối đa : 30 cm
Mẫu màu sắc : xanh
Bổ sung : Phân bón Aquarium chất lượng cao
Xuất xứ : trang trại, USA
Họ : Marsileaceae

Cỏ Bốn Lá – Cỏ Bợ – Four Leaf Clover – Marsilea quadrifolia