Cây Trân Châu Cuba – Dwarf Baby Tears – Hemianthus callitrichoides

Mức độ chăm sóc: Trung bình
Ánh sáng: Cao
Vị Trí: Tiền cảnh
Điều kiện nước: 68 – 82 º F, KH 0-10, pH 5,0 – 7,5
Sinh Trưởng: Thân bò
Kích thước: 15 cm
Màu sắc: Xanh
Bổ sung: Vi lượng, CO2
Xuất xứ: Cuba, Trang trại của Mỹ
Họ: Scrophulariaceae

Cây Trân Châu Cuba – Dwarf Baby Tears – Hemianthus callitrichoides