Cây Thủy Cúc – Wisteria – Hygrophila diformis

Mức độ chăm sóc: Dễ dàng
Ánh sáng: Trung Bình
Vị Trí: Hậu cảnh
Điều kiện nước: 74 – 82 º F, KH 3-8, pH 6,5 – 7,5
Sinh Trưởng: Cắt cắm
Kích thước: 50cm
Màu sắc: Xanh
Bổ sung: Vi lượng, CO2, Phân giàu Sắt
Xuất xứ: Trang trại của Mỹ
Họ: Acanthaceae

Cây Thủy Cúc – Wisteria – Hygrophila diformis